Telf: 971 758 242   Fax: 971 203 425
e-mail: refoart@refoart.com
C/ Licorers, núm 6-A
07141 Pol.Ind. Marratxí (Mallorca)

REFOART

CONTACTE

NOTÍCIES

REHABILITACIÓ CENTRE REGIONAL D'HISTORIA I CULTURA MILITAR DE BALEARES

Reparació de Cobertas y Resolució Ite, nivell 4 i nivell 5. Centre Regional d'Historia i Cultura Militar de Baleares. Palma

Any: 2009-2010

Client: Servicio Militar de Construcciones